sábado, 27 de junio de 2015

La 1a onada de calor de l’estiu. Consells per protegir-se del sol i de la calor.

El Servei Metereològic de Catalunya ens informa que en els propers dies venen temperatures extremes. Davant aquesta calor anunciada, el Departament de Salut recomana seguir alguns consells per protegir-se del sol i de la calor.

Refresqueu-vos sovint amb dutxes, tovalloles mullades amb aigua, etc.
Beveu aigua fresca de forma regular encara que no tingueu set.
Eviteu el sol directe. Porteu una gorra o un barret.
Utilitzeu roba lleugera (cotó), de colors clars i que no sigui ajustada.
Procureu caminar per l’ombra, estar sota un para-sol quan sigueu a la platja i descanseu en llocs frescos del carrer o en espais tancats que estiguin climatitzats.
Porteu aigua i beveu-ne sovint.
Mulleu-vos una mica la cara i, fins i tot, la roba.
Eviteu viatjar amb cotxe durant les hores de més calor; porteu sempre líquids per hidratar-vos.
No deixeu mai els nens ni les persones grans a l'interior del vehicle amb les finestres tancades. Tampoc podeu deixar dins el cotxe amb les finestres tancades els animals de companyia.
Eviteu sortir a les hores de més calor i eviteu les activitats físiques intenses.
Feu menjars lleugers, eviteu els menjars molt calents i els que aporten moltes calories (salses, fregits, arrebossats).
Preneu aliments rics en aigua (fruites, verdures i hortalisses); us ajudaran a recuperar les sals minerals perdudes per la suor.
Beveu molta aigua i sucs de fruita al llarg del dia, encara que no tingueu set.
No prengueu begudes alcohòliques.

Més informació detallada sobre els consells a seguir per protegir-se de les altes temperatures al enllaç següent:


El Servicio Meteorológico de Cataluña nos informa que en los próximos días vienen temperaturas extremas. Ante este calor anunciado, el Departamento de Salud recomienda seguir algunos consejos para protegerse del sol y del calor.

• Refrésquese a menudo con duchas, toallas mojadas con agua, etc.
• Beba agua fresca de forma regular aunque no tenga sed.
• Evitar el sol directo. Lleve una gorra o un sombrero.
• Use ropa ligera (algodón), de colores claros y que no sea ajustada.
• Procure caminar por la sombra, estar bajo una sombrilla cuando esté en la playa y descansar en lugares frescos de la calle o en espacios cerrados que estén climatizados.
• Llevar agua y beber a menudo.
• Mójese un poco la cara y, incluso, la ropa.
• Evite viajar en coche durante las horas de más calor; llevad siempre líquidos para hidratarse.
• No deje nunca a los niños ni las personas mayores en el interior del vehículo con las ventanas cerradas. Tampoco puede dejar en el coche con las ventanas cerradas a los animales de compañía.
• Evite salir en las horas de más calor y evitar las actividades físicas intensas.
• Haga comidas ligeras, evite las comidas muy calientes y los que aportan muchas calorías (salsas, fritos, rebozados).
• Tomar alimentos ricos en agua (frutas, verduras y hortalizas); le ayudarán a recuperar las sales minerales perdidas por el sudor.
• Beba mucha agua y zumos de fruta a lo largo del día, aunque no tenga septiembre
• No tome bebidas alcohólicas.

Más información detallada sobre los consejos a seguir para protegerse de las altas temperaturas en el siguiente enlace:

0 comentarios :

Publicar un comentario